In-house konsulent

Du og din virksomhed kan benytte THYBRING som intern HR-partner / in-house konsulent. THYBRING indgår i særlige tilfælde samarbejdsaftaler, hvor vi løser jeres HR-opgaver i tæt samarbejde med ledelsen og evt øvrige stabsfunktioner. Det kan dreje sig om:

  • Regelmæssig sparring til dig som leder og til dit lederteam
  • Varetagelse af medarbejderudvikling (MU-samtalerne og opfølgning herpå)
  • Konfliktløsning
  • Coaching af medarbejdere
  • Afholdelse af temadage som bringer organisationen videre
  • Forandringsprocesser for hele eller dele af organisationen
  • Udvikling af teams og forbedring af teamsamarbejde

Vælg mellem en timebaseret klippekortsmodel eller et års-samarbejde. Herved får du og din organisation:

  • Rabat i forhold til almindeligt konsulenthonorar
  • En konsulent som kender jeres forretning og strategi og har forståelse for jeres særlige kultur og historie