Ledersparring

Som leder står du måske i en situation, hvor du har brug for rådgivning og inspiration til, hvordan du kan håndtere en konkret problemstilling i din organisation. Her tilbyder THYBRING sparringssamtaler, hvor du bliver klædt på til at løse situationen.

Ledersparring kan også tage udgangspunkt i ønsket om at udvikle dig generelt som leder. Så laver vi et forløb hen over nogle måneder, hvor vi mødes regelmæssigt og sørger for at du får rykket dig i praksis. Jeg laver også forløb med fokus på vertikal ledelsesudvikling og test heri.

Du bestemmer selv, om du foretrækker rådgivning, sparring, supervision eller coaching.

Se desuden Lederteamudvikling for udvikling af dit lederteam.