Om THYBRING

Anne Thybring


I 2009 stiftede jeg virksomheden THYBRING, der har til formål at hjælpe organisationer med at blive stærkere, mere humaniserende, mere formålsorienterede og mere kapable.

Mit særlige fokus er ledelse og organisationsudvikling.

Jeg samarbejder med nogle af landets mest progressive og modige virksomheder omkring udvikling af fremtidens organiseringsformer inspireret af bl.a. TEAL, human-centered organizations, Sociokrati.

Jeg er uddannet Cand. Psych. i 2003 ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Efterfølgende arbejdede jeg som Organisations- og ledelseskonsulent hos konsulentvirksomheden Rambøll ATTRACTOR A/S i Aarhus. Mine opgaver var især uddannelse af ledere og udvikling af teams, samt skræddersyede forløb for hele organisationer eller dele af organisationen.

2007-2009 var jeg Afdelingsleder og HR-chef i ATTRACTOR A/S. Her arbejdede jeg som leder for Aarhus-afdelingens konsulenter med ansvaret for virksomhedens HR samt rekruttering, fastholdelse af medarbejdere gennem fusionsprocesser samt konsulentfaglig udvikling af eksisterende og nye medarbejdere.

Det er vigtigt for mig at bevare føling med universiteternes forskningsmiljøer og følge med i den teoretiske udvikling inden for mit arbejdsfelt. Derfor har jeg fornøjelsen at være deltidsansat på hhv. Institut for Filosofi og Læring ved Aalborg Universitet og på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Jeg underviser på Master i Ledelses- og OrganisationsPsykologi, Master i Organisatorisk Coaching, samt i Systemiske Teorier.

Jeg har nu siden 2009 ejet og drevet virksomheden THYBRING, med en klar målsætning om at styrke organisationerne i dansk erhvervsliv.

Ved siden af mit konsulentarbejde skriver jeg også bøger og artikler om min praksis. Jeg er forfatter til bl.a.:

  • Den Organiserede Formåen – magtperspektiver på organisatorisk læring (2019), Red. Kurt Dauer Keller. Aalborg Universitetsforlag.
  • “Udvikling i samtalen – udviklingssamtalen belyst gennem Maturana og Varelas epistemologi” (2006), Psykologisk Instituts Skriftserie, Aarhus Universitet
  • “Systemisk ledelse – teori og praksis” (2012), Red. Molly-Søholm, Stegeager og Willert. Samfundslitteratur
  • “Teambaserede organisationer i praksis – Ledelse og udvikling af team” (2005), Red. Søholm og Storch, Dansk Pskyologisk Forlag